Skip to main content

Impresum

Poskytovatelia, kontakt a upozornenia

Poskytovatelia

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
TechniPark
D-54550 Daun / Nemecko

Predstavenstvo:
Stefan Kön, Evelyn von Hellfeld, Tyrone Winbush

Register a registračné číslo: Obvodný súd Wittlich HRB 11561
IČ DPH: DE 149 932 421

Kontakt

Servis a podpora +49 3925 9220 1800

Kontakt www.technisat.com/contact
Webová stránka www.technisat.com

Právne upozornenia

© TechniSat Digital GmbH - Všetky práva vyhradené. Všetky informácie sú bez záruky.
Text, obrázky, grafika, zvuk, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na stránke www.technisat.de sú chránené autorskými právami a inými ochrannými zákonmi.
Akékoľvek neoprávnené používanie značky TechniSat alebo ochranných známok chránených spoločnosťou TechniSat, najmä obchodovanie s pirátskymi výrobkami alebo inzercia takýchto produktov v súvislosti so značkou TechniSat, bude trestne stíhaná.
Odkazy na obsah týchto stránok sú povolené len vtedy, ak sú zobrazené úplne bez reklamných rámcov odkazujúcej stránky. Krížové odkazy (prepojenie na jednotlivé grafiky) na využitie objemu prenosu stránky www.technisat.de nie je povolené. Porušenie autorských práv bude stíhané spoločnosťou TechniSat.

Osobitné upozornenie

Rozsudkom z 12. mája 1998 Obvodný súd v Hamburgu rozhodol, že umiestnením prepojenia na webový odkaz nesiete spoluzodpovednosť za obsah prepojenej stránky. Podľa obvodného súdu sa môžete tejto zodpovednosti vyhnúť tým, že sa od tohto obsahu výslovne dištancujete. Na našich stránkach sa nachádzajú odkazy (webové odkazy) na iné stránky na internete. Pre všetky tieto odkazy platí: spoločnosť TechniSat Digital GmbH výslovne vyhlasuje, že nemá vplyv na dizajn a obsah prepojených stránok. Preto sa týmto spôsobom výslovne dištancujeme od obsahu všetkých stránok, na ktoré stránka www.technisat.de odkazuje a nevnímame tieto obsahy ako naše vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy zobrazené na našej webovej stránke a na všetky obsahy stránok, ku ktorým vedú naše bannery a odkazy.

Vylúčenie zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke boli dôkladne kontrolované a sú pravidelne aktualizované. Nie je však možné poskytnúť žiadnu zodpovednosť ani záruku, že všetky informácie sú vždy úplné, presné a aktuálne. To platí najmä pre všetky odkazy na iné webové stránky, na ktoré sa odkazuje priamo alebo nepriamo. Všetky informácie môžu byť zmenené, odstránené alebo doplnené bez predchádzajúceho upozornenia.

Riešenie sporov online

Riešenie sporov online podľa čl. 14 ods. 1 Nariadenia ODR (Online Dispute Resolution): Európska komisia poskytuje platformu na riešenie spotrebiteľských sporov online (OS), ktorú nájdete na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.