Skip to main content

Tiráž

Poskytovatelé, kontakt a upozornění

Poskytovatelé

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
TechniPark
D-54550 Daun / Německo

Vedení společnosti:
Stefan Kön, Evelyn von Hellfeld, Tyrone Winbush

Rejstřík a číslo rejstříku: Obvodní soud Wittlich HRB 11561
DIČ: DE 149 932 421

Kontakt

Servis a podpora +49 3925 9220 1800

Kontakt www.technisat.com/contact
Webové stránky www.technisat.com

Právní upozornění

© TechniSat Digital GmbH – Všechna práva vyhrazena. Všechny údaje bez záruky.
Text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na stránkách www.technisat.de jsou chráněny autorským právem a dalšími ochrannými zákony.
Jakékoli neoprávněné použití značky TechniSat nebo ochranných známek chráněných společností TechniSat, zejména uvádění pirátských výrobků na trh nebo propagace takových výrobků v souvislosti se značkou TechniSat, bude trestně stíháno.
Odkazy na obsah těchto stránek jsou povoleny pouze v případě, že jsou zobrazeny zcela, bez reklamních rámů odkazující stránky. Cross-linking (provázání jednotlivých části grafiky pomocí odkazů) s cílem využití objemu transakcí portálu www.technisat.de není povoleno. Porušení autorského práva bude společností TechniSat soudně stíháno.

Zvláštní upozornění

Krajský soud v Hamburku rozsudkem ze dne 12. května 1998 rozhodl, že pokud někdo umístí na své stránky odkaz, nese příp. odpovědnost za obsahy provázaných stránek. Tomuto se podle krajského soudu může být zabránit pouze výslovným distancováním se od těchto obsahů. Na naše stránky jsme umístili odkazy (linky) na jiné stránky v internetu. Pro všechny tyto odkazy platí: společnost TechniSat Digital GmbH výslovně prohlašuje, že nemá žádný vliv na vzhled a obsahy odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od všech obsahů odkazovaných stránek na portálu www.technisat.de a za tyto obsahy neneseme žádnou odpovědnost. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy uvedené na našich webových stránkách a pro všechny obsahy stránek, na které u nás přihlášené bannery a odkazy vedou.

Vyloučení odpovědnosti

Informace předkládané na těchto webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány a jsou pravidelně aktualizovány. Nemůžeme nicméně převzít žádnou odpovědnost ani záruku za to, že všechny informace jsou v kterémkoli okamžiku úplné, přesné a aktuální. Toto platí především pro všechny odkazy na jiné webové stránky, na které jsou uváděny přímé nebo nepřímé odkazy. Všechny údaje mohou být bez předchozího změněny, odstraněny nebo doplněny.

Řešení sporů online

Online řešení sporů dle čl. 14 odst. 1 nařízení EU o řešení spotřebitelských sporů online (ODR): Evropská komise poskytuje platformu k online řešení sporů, kterou naleznete na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.