Skip to main content

Ochrana osobních údajů

My, společnost TechniSat Digital GmbH, Daun, bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Níže bychom vás chtěli podrobně informovat o tom, jakým způsobem zacházíme s vašimi osobními údaji. Jsou přitom dodržována veškerá právní ustanovení evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), která vstoupila v platnost dne 25. 5. 2018 a s ním aktualizované verze spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), jakož i německého zákona o telekomunikacích (TMG) a dalších předpisů týkajících se ochrany údajů.

Zpracování vašich osobních údajů provádí

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
54550 Daun
Telefon: +49 (0)6592 / 712 - 600
Fax: +49 (0)6592 / 74910
E-mail: info@technisat.de

Úředník pro ochranu údajů naší společnosti je k dispozici na

telefonu: +49 (0) 6592 712 1351
e-mailu: datenschutzbeauftragter@technisat.de

Pro nás příslušný dozorčí orgán pro ochranu údajů je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Postfach 30 40
55020 Mainz, Německo
Telefon: +49 (0) 6131 8920-0
Fax: +49 (0) 6131 8920-299

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjektu údajů“). Za identifikovatelnou je považována fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména spojením s identifikátorem, jako je jméno, s identifikačním číslem, údajem o poloze, online identifikátorem nebo jedním či více zvláštními znaky, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • Soubory protokolu serveru

  Ukládána jsou pouze přístupová data bez vazby na konkrétní osobu, stránka, z níž nás navštěvujete, jména načtených souborů a data získaná jejich načtením. Tyto údaje jsou vyhodnocovány výhradně pro zajištění bezproblémového provozu webových stránek a pro statistické účely a neumožňují vyvozovat žádné závěry týkající se vaší osoby.

 • Kontaktní formulář

  Když vyplníte kontaktní formulář, zadaná data (adresa, e-mail, zpráva) budou použity výhradně za účelem kontaktu s vámi a budou smazány šest měsíců poté, co jste je zadali. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) (plnění smlouvy) evropského obecného nařízení o ochraně údajů.

 • Hlídání dostupnosti produktu

  Když se zaregistrujete ke sledování dostupnosti produktu, bude zadaná e-mailová adresa použita výhradně pro účely hlídání dostupnosti produktu a bude smazána ihned po odeslání upozornění na produkt. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) evropského obecného nařízení o ochraně údajů.

 • Přihlášení k odběru newsletteru

  Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, budou vámi poskytnuté údaje (e-mailová adresa, volitelné údaje: adresa) použity pro zasílání reklamních materiálů a po odhlášení budou okamžitě odstraněny ze systému. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) evropského obecného nařízení o ochraně údajů.

 • Chat

  Pokud používáte chat pro zákazníky, údaje, které do chatu zadáte (jméno, historie chatu), budou použity pouze pro záznam a zpracování vaší žádosti. Údaje budou po šesti měsících ze systémy odstraněny. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) evropského obecného nařízení o ochraně údajů.

 • Sledování konverzí Google Adwords

  Na našich internetových stránkách využíváme funkce sledování konverzí (vyhodnocování cílových akcí provedených uživatelem, jako je například objednání zboží) od Google AdWords. Za tímto účelem bude po Vašem souhlasu uložen na Váš počítač soubor cookie, který umožní Vaše opakované rozpoznávání a sledování Vašich pohybů na našich webových stránkách. Získané údaje jsou přenášeny na server společnosti Google v třetích zemích, ve kterých může za určitých okolností existovat nižší hladina ochrany osobních údajů. Informace, které jsou pomocí sledovacího souboru cookie získávány, slouží k sestavování statistických údajů o konverzích. Zjišťujeme přitom celkový počet uživatelů, kteří klepnou na naše reklamní oznámení. Nezískáváme tedy žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Zpracování se provádí na základě článku 6 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR (váš dobrovolný souhlas).

 • MyFonts Counter

  Na této webové stránce používáme službu MyFonts Counter, webovou službu společnosti MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Na základě licenčních podmínek je prováděno sledování zobrazení stránky tak, že jsou pro statistické účely zaznamenávány a do služby MyFonts přenášeny počty návštěv webových stránek. MyFonts přitom shromažďuje výlučně anonymizovaná data. Předávání dat je také prováděno aktivací kódu Java Script ve vašem prohlížeči. Pokud chcete spouštění kódu Java Script službou MyFonts celkově zabránit, můžete si nainstalovat blokování Java Scriptu (např. www.noscript.net). Další informace ke službě MyFonts Counter naleznete v informacích k ochraně údajů MyFonts na http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Dále jsou vaše práva tato:

Vaše práva na zákonnou záruku, jejichž uplatnění není zpoplatněno, tímto nejsou omezena.

 • Informace, výmaz a další práva:

  Kdykoli můžete získat informace o osobních datech uložených o vaší osobě (článek 15 evropského obecného nařízení o ochraně údajů). Kromě toho máte za zákonem stanovených podmínek v článcích 16 až 21 evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na opravu a výmaz údajů, omezení jejich zpracování a na přenositelnost poskytnutých údajů.

 • Stížnost:

  Máte právo kdykoli se obrátit na úředníka pro ochranu osobních údajů společnosti se stížnostmi ohledně zpracování svých osobních údajů. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny výše. Dále máto právo podat stížnost u kteréhokoli orgánu pro dohled nad zpracováním údajů. Dozorčí orgán příslušný naší společnosti je uveden výše.

 • Odvolání souhlasu se zpracováním dat:

  Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucnosti. Pokud je zpracování údajů založeno na našem oprávněném zájmu, můžete k tomuto zpracování kdykoli vznést námitky z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Vaše údaje pak dále zpracujeme pouze v případě, že budou prokazatelně existovat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pokud zpracovávání bude sloužit k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Ze záruky jsou rovněž vyloučeny všechny reklamace v souvislostí s neprovedením instalace námi poskytnuté aktualizace softwaru, kdy společnost TechniSat o této aktualizaci i o právních důsledcích jejího neprovedení kupujícího informovala a poskytla bezchybný návod k instalaci.

Své žádosti prosím směřujte na datenschutz@technisat.de.

Pokud chcete odvolat svůj souhlas s analýzou vašeho uživatelského a nákupního chování a vaší polohy, klikněte na Nastavení ochrany osobních údajů