Skip to main content

Datavern

I TechniSat Digital GmbH, Daun, tar vi vernet av dine personopplysninger veldig seriøst. I det følgende skal vi informere deg nærmere om vår håndtering av dine personopplysninger. Med dette følger vi selvfølgelig alle bestemmelsene i den europeiske personvernforordningen (GDPR) som trådte i kraft 25.05.2018, i den tilsvarende oppdaterte tyske personvernloven (Bundesdatenschutzgesetz) samt i den tyske telekomloven (Telemediengesetz) og andre personvernrelaterte forskrifter.

Dine data behandles av

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
54550 Daun
Telefon: +49 6592 712 - 600
Telefax: +49 6592 74910
E-post: info@technisat.de

Personvernrådgiveren i vår bedrift kan nås under

Telefon: +49 (0) 6592 712 1351
E-post: datenschutzbeauftragter@technisat.de

Datatilsynsmyndigheten for vårt vedkommende er:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Postfach 30 40
DE-55020 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 8920-0
Telefaks: +49 (0) 6131 8920-299

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller en identifiserbar fysisk person («den registrerte»). En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for denne personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

 • Server-loggfiler

  Det lagres kun ikke-personrelaterte tilgangsdata: siden som du besøker oss fra, navn på de nedlastede filene og besøkstidspunkter. Disse data brukes kun for å sikre feilfri drift av siden og for statistiske formål, og kan ikke tilbakeføres til din person.

 • Kontaktskjema

  Opplysningene som du angir i kontaktskjemaet (adresse, e-post, meldingstekst), brukes kun for å ta opp kontakten du har bedt om, og slettes seks måneder etter registreringen. Lovhjemmelen for denne databehandlingen er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav b (oppfylle en avtale).

 • Produktvarsel

  Hvis du registrerer deg for et produktvarsel, brukes den angitte e-post-adressen kun for produktvarselet, og slettes direkte etter utsendelsen av produktvarselet. Lovhjemmelen for denne databehandlingen er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav a (samtykke).

 • Påmelding til nyhetsbrevet

  Hvis du melder deg på nyhetsbrevet, brukes personopplysningene som du oppgir (e-post-adresse, eventuelt: adresse), kun til markedsføringsformål, og slettes fra systemet etter avmelding. Lovhjemmelen for denne databehandlingen er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav a (samtykke).

 • Chat

  Hvis du bruker kundechatten, brukes personopplysningene som du oppgir (navn, chat-forløp), kun for å ta imot og behandle ditt forespørsel. Opplysningene slettes fra systemet etter seks måneder. Lovhjemmelen for databehandlingen er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav a (samtykke).

 • Informasjonskapsler

  For å gjøre våre nettsider attraktive for besøkende og for å kunne tilby visse funksjoner bruker vi såkalte informasjonskapsler på noen nettsider. Det dreier seg om små tekstfiler som lagres på ditt utstyr. Noen av våre informasjonskapsler slettes igjen etter nettleser-økten, det vil si når du lukker nettleseren (såkalte økt-informasjonskapsler). Andre informasjonskapsler blir værende på ditt utstyr og gjør det mulig å gjenkjenne din nettleser ved neste besøk (faste informasjonskapsler). Ved å gå til nettsiden technisat.com har du allerede avgjort om du eksplisitt godtar bruken. Lovhjemmelen for denne databehandlingen er GDPR artikkel 6 nummer 1 bokstav a (samtykke).

 • Google Adwords Conversion Tracking

  På vår nettside bruker vi Google AdWords-funksjonen Conversion Tracking (analyse av brukerens reaksjon på markedsføringen, f.eks. bestilling av et produkt). Til dette formål blir det etter ditt samtykke lagret en informasjonskapsel på din datamaskin som gjør det mulig å gjenkjenne deg og registrere dine bevegelser på vår nettside. De registrerte dataene overføres til Google-servere i tredjeland med et muligens lavere personvernnivå. Informasjonene som registreres ved hjelp av Conversion-informasjonskapselen, brukes for å lage Conversion-statistikk. Statistikken gir oss informasjon om totalt antall brukere som har klikket på en av våre annonser. Vi får ingen informasjon som kan hjelpe oss å identifisere brukere som person. Databehandlingen skjer på grunnlag av EUs personvernforordning artikkel 6 avsnitt 1 bokstav a (ditt frivillige samtykke).

 • MyFonts Counter

  På dette nettstedet bruker vi MyFonts Counter, en nettanalysetjeneste fra MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. På grunn av lisensbestemmelsene gjennomfører vi en sidebesøks-sporing, der antall besøk på nettstedet telles for statistiske formål og gis videre til MyFonts. MyFonts registrerer her kun anonymiserte data. Dataene videreformidles eventuelt ved aktivering av en JavaScript-kode i din nettleser. Hvis du vil forhindre utføring av JavaScript-kode av MyFonts generelt, kan du installere en JavaScript-blokkerer (f.eks. www.noscript.net). Mer informasjon om MyFonts Counter finner du i personvernbestemmelsene til MyFonts under http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Du har dessuten følgende rettigheter:

 • Innsyn, sletting og andre rettigheter:

  Du kan når som helst få innsyn i dine lagrede personopplysninger (GDPR artikkel 15). Dessuten har du under vilkårene regulert i GDPR artikkel 16 til 21, rett til å få dine personopplysninger korrigert eller slettet, å få databehandlingen begrenset og å få dataene som du har gitt oss, overført til andre.

 • Klager:

  Du har til enhver tid rett til å klage på databehandlingen til personvernrådgiveren i bedriften. Kontaktdataene er angitt oppe. Dessuten har du rett til å klage til et hvilket som helst datatilsyn. Datatilsynet som er ansvarlig for vår bedrift er nevnt oppe.

 • Trekke samtykket tilbake:

  Hvis databehandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst og med fremtidig virkning trekke dette samtykke tilbake. Hvis databehandlingen har sitt grunnlag i vårt berettigede interesse, kan du når som helst protestere mot denne behandlingen ved å oppgi grunner knyttet til din spesielle situasjon. Vi vil fortsette å behandle dine data kun hvis vi kan påvise tvingende berettigede grunner som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen tjener til å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Vi ber deg rette din anmodning til datenschutz@technisat.de.

Hvis du vil trekke tilbake samtykket ditt til analyse av bruker- og kjøpsatferden din samt posisjonen din, klikker du på Personverninnstillinger