Skip to main content

Gegevensbescherming

Wij, de TechniSat Digital GmbH, Daun, nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Hieronder willen we u graag in detail informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Alle wettelijke bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO), die als zodanig in werking trad op 25-05-2018, evenals de bijgewerkte versie van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG), de Telemediawet (TMG) en andere voorschriften inzake gegevensbescherming zullen worden nageleefd.

De verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd door

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
54550 Daun
Telefoon: +49 (0)6592 / 712 - 600
Telefax: +49 (0)6592 / 74910
E-mail: info@technisat.de

De operationele functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf is bereikbaar op

Telefoon: +49 (0) 6592 712 1351
E-mail: datenschutzbeauftragter@technisat.de

De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Postfach 30 40
55020 Mainz
Telefoon: +49 (0) 6131 8920-0
Telefax: +49 (0) 6131 8920-299

Persoonlijke gegevens vormen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • Server Logfiles

  Alleen toegang tot gegevens zonder persoonlijke referentie, de pagina vanwaar u ons bezoekt, de benamingen van de geopende bestanden en hun ophaalgegevens worden opgeslagen. Deze gegevens laten geen verwijzingen tot uw persoon toe en worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en verder voor statistische doeleinden.

 • Contactformulier

  Als u het contactformulier invult, worden de gegevens die u invoert (adres, e-mail, bericht) uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen en worden deze zes maanden nadat u ze heeft ingevoerd weer verwijderd. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b) (Naleving overeenkomst) van de Europese algemene verordening gegevensbescherming.

 • Productwaarschuwing

  Wanneer u zich aanmeldt voor de productwaarschuwing, wordt het e-mailadres dat u opgeeft alleen gebruikt voor de productwaarschuwing en wordt het onmiddellijk verwijderd, nadat de productwaarschuwing is verzonden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) (Toestemming) van de Europese algemene verordening gegevensbescherming.

 • Newsletterregistratie

  Als u zich registreert voor de newsletter, worden de gegevens die u opgeeft (e-mailadres, optioneel: adresgegevens) gebruikt voor het verzenden van advertentiemateriaal en worden deze onmiddellijk na het afmelden uit het systeem verwijderd. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) (Toestemming) van de Europese algemene verordening gegevensbescherming.

 • Chat

  Als u klantenchat gebruikt, worden de gegevens die u verstrekt (naam, chatgeschiedenis) alleen gebruikt om uw verzoek vast te leggen en te verwerken. De gegevens worden na zes maanden uit het systeem verwijderd. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder a) (Toestemming) van de Europese algemene verordening gegevensbescherming.

 • Google Adwords conversietracking

  Op onze website maken we gebruik van de Google Adwords-functie conversietracking (evaluatie van de doelgerichte actie die de gebruiker van de website uitvoert, bijvoorbeeld het bestellen van een artikel). Na uw instemming wordt er een cookie op uw computer opgeslagen die het mogelijk maakt om u te herkennen en uw activiteit op onze website te volgen. De verzamelde gegevens worden overgedragen naar servers van Google in derde landen, waar mogelijk een ander niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd. De informatie die met behulp van het conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken mee samen te stellen. Hierdoor nemen we kennis van het totaal aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt. Wij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk kan identificeren. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, van de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming, onder a) (vrijwillige toestemming).

 • MyFonts Counter

  Op deze website gebruiken we MyFonts Counter, een webanalyse-service van MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Vanwege de licentievoorwaarden wordt het bijhouden van paginaweergaven uitgevoerd door het aantal sitebezoeken voor statistische doeleinden te tellen en door te sturen naar MyFonts. MyFonts verzamelt uitsluitend anonieme gegevens. Indien nodig worden de gegevens doorgegeven door Javascript-code in uw browser te activeren. Om te voorkomen dat Javascript-code überhaupt wordt uitgevoerd vanuit MyFonts, kunt u een Javascript-blocker installeren (bijvoorbeeld www.noscript.net). Raadpleeg het privacybeleid van MyFonts voor meer informatie over MyFonts Counter http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Verder zijn uw rechten als volgt:

 • Informatie, verwijdering en andere rechten:

  U kunt op elk gewenst moment informatie opvragen over de gegevens die over u zijn opgeslagen (artikel 15 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming). Bovendien heeft u, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de artikelen 16 tot en met 21 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming, het recht om uw gegevens te corrigeren en te laten verwijderen, de verwerking en gegevensoverdracht van de verstrekte gegevens te beperken.

 • Bezwaar

  U heeft het recht om bij klachten over de verwerking van uw gegevens op elk moment contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming. Zijn contactgegevens staan hierboven vermeld. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het bedrijf is hierboven vermeld.

 • Herroeping

  Als een gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd, dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, met onmiddellijke ingang voor de toekomst. Als een gegevensverwerking is gebaseerd op ons legitieme commerciële belang, dan kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen uw gegevens alleen dan verwerken, wanneer er aantoonbaar dwingende, legitieme redenen zijn die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden, dan wel de verwerking van de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims dienstbaar is.

Gelieve uw respectieve verzoek te richten aan datenschutz@technisat.de.

Als u uw toestemming voor de analyse van uw gebruikers- en koopgedrag en uw locatie wilt intrekken, klikt u op Privacyinstellingen