Skip to main content

Databeskyttelse

Vi, TechniSat Digital GmbH, Daun, tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. I det efterfølgende vil vi informere dig udførligt om omgangen med dine personlige data. Derved overholdes selvfølgelig alle juridiske bestemmelser i den europæiske databeskyttelsesgrundforordning (GBDR) der trådte i kraft den 25.05.2018 og den dermed opdaterede udgave af forbundsdatabeskyttelsesloven (BDSG), såvel som telemedieloven (TMG) og yderligere juridiske databeskyttelsesforskrifter.

Behandling af dine data sker gennem

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
54550 Daun
Telefoon: +49 (0)6592 / 712 - 600
E-mail: info@technisat.de

Du kan finde vor virksomheds databeskyttelses ansvarlige under

telefon: +49 (0) 6592 712 1351
E-mail: datenschutzbeauftragter@technisat.de

Den databeskyttelses myndighed der er ansvarlig for os er:

Den statsansatte for databeskyttelse og informationsfrihed Rheinland-Pfalz
Postboks 30 40
55020 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 8920-0
Fax: +49 (0) 6131 8920-299
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Personlige data er alle oplysninger om en identificeret eller identificer bar fysisk person (i det følgende "vedrørte person"). Som identificerbar anses en fysisk person, der direkte eller indirekte, især med tilknytning til en identifikator som et navn, til et identifikationsnummer, lokationsdata, en online identifikator eller et eller flere specielle træk, udtrykker den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person.

 • Server Logfiles

  Kun adgangsdata uden personlig henvisning, den side fra hvilken du besøger os, navnene på de opkaldte filer og deres opkaldsdata bliver gemt. Disse data bliver udelukkende evalueret for at sikre problemfri drift af siden og til statistiske formål og tillader ingen sporing tilbage til din person.

 • Kontaktformular

  Når du udfylder kontaktformularen, bliver de data du har indgivet (adressedata, e-mailadresse, besked) udelukkende brugt til at optage kontakt med dig og slettes seks måneder efter din angivelse. Det juridiske grundlag for denne behandling er artikel 6 stk. 1 litra b (Kontraktopfyldelse) i den europæiske databeskyttelses-grundforordning.

 • Produktalarm

  Når du tilmelder dig produktalarm, vil den email-adresse du bruger kun blive brugt til brug for produktalarmen, og den vil blive slettet umiddelbart efter, at produktalarmen er sendt. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra a) (samtykke) til den europæiske generelle databeskyttelsesforordning.

 • Nyhedsbrevstilmelding

  Hvis du abonnerer på nyhedsbrevet, vil de data, du angiver (e-mail-adresse, valgfri: adressedata) blive brugt til at sende reklamemateriale og vil blive slettet fra systemet straks efter udlogning. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra a) (samtykke) til den europæiske generelle databeskyttelsesforordning.

 • Chat

  Hvis du bruger kundechat, bruges de data, du giver (navn, chathistorik) kun til at registrere og behandle din forespørgsel. Data bliver slettet fra systemet efter seks måneder. Retsgrundlaget for behandling er artikel 6, stk. 1, litra a) (samtykke) til den europæiske generelle databeskyttelsesforordning.

 • Google Adwords Conversion-Tracking

  Vi bruger Conversion-Tracking på vores hjemmeside (evaluering af bruger bestemte handlinger, som fx bestilling af en artikel) fra Google AdWords. Der gemmes en cookie på din computer, efter dit samtykke, som gør det muligt for os at genkende og spore din bevægelse på vores hjemmeside. De indsamlede data vil blive overført til Google-servere i tredjelande, der kan have et lavere privatlivsniveau. De oplysninger, der skaffes ved hjælp af Conversion-Cookies, bruges til at oprette konverterings statistik. Herved får vi oplysninger om det samlede antal brugere, der klikker på en af vores annoncer. Vi modtager dog ikke personlige oplysninger, som kan identificerer brugeren. Behandlingen finder sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i den generelle europæisk forordning om data beskyttelse (frivillig samtykke).

Ydermere er dine rettigheder som følgende:

 • Oplysning, sletning og yderligere rettigheder:

  Du kan til enhver tid få oplysning om de data, der er gemt angående din person (artikel 15 i den europæiske databeskyttelses-grundforordning). Derudover har du under de juridisk regulerede forudsætninger i artikel 16 til 21 i den europæiske databeskyttelses-grundforordning ret til at få dine data korrigeret og slettet, en indskrænkning af behandling og dataoverførelse

 • Klage:

  Du har ret til enhver tid at henvende dig til den databeskyttelsesansvarlige person i din virksomhed med en klage angående behandling af dine data. Dennes kontaktoplysninger er angivet ovenfor. Derudover har du ret til at indgive klage ved enhver databeskyttelsesopsynsmyndighed. Den for virksomheden ansvarlige opsynsmyndighed er nævnt ovenfor.

 • Tilbagekaldelse:

  Hvis en databehandling sker efter dit samtykke, har du ret til enhver tid at tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden. Hvis en databehandling sker med berettiget interesse fra vores side, har du ret til enhver tid at modsætte dig denne behandling af grunde, der resulterer af din særlige situation. Vi vil så kun viderebehandle dine data, hvis der foreligger påviselige tvingende beskyttelsesværdige grunde hertil, grunde der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder eller behandling sker i udøvelse af forsvar ved juridiske krav.

Send venligst din respektive anmodning til datenschutz@technisat.de.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til analyse af din bruger- og købsadfærd samt din placering tilbage, skal du klikke på Privatlivsindstillinger